Användarvillkor och personuppgiftspolicy

Allmänt

Dessa villkor gäller för prenumeration (Tjänsten eller Tjänster) av de titlar som utges av bolagen Västerbottens-Kurirens Media AB (VK Media), Folkbladet Västerbotten AB (Folkbladet) samt Tidningar i Norr AB (TIN) (tillsammans Tidningsbolagen).
Västerbottens-Kurirens Media AB ger ut Västerbottens-Kuriren och Folkbladet Västerbotten AB ger ut Folkbladet. Tidningar i Norr AB ger ut Lokaltidningen, Västerbottningen, Nordsverige och Västerbottens Mellanbygd.

Villkoren gäller även för tillhandahållande av VK Medias Tjänster (Tjänsten eller Tjänster) och tillhörande utrustning (Utrustning). Tjänster som avses är bredband och IPTV. Utrustning som avses är tv-box.

Tidningsbolagen äger rätt att justera villkoren. Ändringar blir gällande mot användaren 30 dagar efter ändring. Aktuella villkor finns på respektive Tidningsbolags webbplats. Det åligger användaren att ta del av ändringar och uppdaterade avtalsvillkor.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Tidningsbolagen.

Särskilda villkor för prenumeration
Särskilda villkor för bredbandstjänster
Särskilda villkor för IPTV och Utrustning

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsterna. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa någon av Tjänsterna. Genom att köpa någon av Tjänsterna intygar du att ett sådant samtycke har givits. För att få skapa ett konto måste du vara 16 år.

Betalning

Aktuella prislistor för Tjänsterna finns på våra webbplatser. Vi reserverar oss för prisändringar vid ny abonnemangsperiod.

Utöver vad som i övrigt gäller avgifter och betalning gäller följande för Tjänsten:

 • • fasta avgifter debiteras från och med att vi börjar tillhandahålla Tjänsten,
 • • vid omedelbar uppsägning av Tjänsten från vår sida enligt dessa villkor har vi rätt att debitera dig resterande avgifter inom avtalsperioden,
 • • vid eventuell kampanjperiod har vi ingen skyldighet att i samband med kampanjperiodens upphörande meddela dig.

Betalning med kort

Om du valt att teckna en månadsvis löpande Tjänst med kortbetalning är avtalstiden 30 dagar med början den dag du genomför köpet. Så länge du inte säger upp din Tjänst förnyas den automatiskt vid avtalsperiodens slut. Du debiteras då för 30 nya dagar utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta. Alla betalningar sker i förskott. Vid uppsägning avslutas Tjänsten vid utgången av den redan betalade avtalsperioden. Någon återbetalning sker inte.

Vi använder oss av Adyen och Payex för säkra kortbetalningar. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Betalning med Klarna

Vi använder i vissa fall Klarna Checkout för privatkunder. I samband med betalning via Klarna godkänner du Klarnas villkor. För information om din betalning kontakta Klarna via www.klarna.com/sv/kundservice.

Betalning med pappersfaktura, e-faktura och autogiro

En betalningsavi kommer att skickas till dig inom 14 dagar efter att du beställt Tjänsten. En fakturaavgift tillkommer på alla våra pappersavier. Du kan välja att betala genom e-faktura, pdf-faktura eller genom autogiro samt i vissa fall via betalningsförmedlingsföretag. För autogiro krävs ett medgivande vilket berättigar dragning från ditt konto. E-faktura beställer du via din internetbank. Betalning sker i förskott och återbetalning medges inte vid uppsägning av Tjänsten innan betalningsperiodens slut.

Vi äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning, dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av åtta (8) procentenheter. Vi ger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning. En ny Tjänst får inte tecknas innan tidigare skuld är registrerad som betald hos oss.

Betalning med Trustly

Vi använder i vissa fall Trustly autogiro för privatkunder. I samband med betalning via Trustly godkänner du Trustlys villkor. För information om din betalning kontakta kundservice.

Sampaketerade tjänster

Vi äger rätt att förändra priset på Tjänsten om priset på Tjänsten är kopplat till att du använder en eller flera andra tjänster hos oss och du upphör att använda någon eller flera av dessa tjänster. Priset för Tjänsten kommer då att justeras till det pris för Tjänsten som var aktuellt då du upphörde att använda den eller de andra tjänsterna.

Ångerrätt och återbetalning

Om du tecknar en tjänst som privatperson, så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från leveransstart. Ångerrätten kan utövas genom att du muntligen eller skriftligen meddelar kundservice. Om ångerrätten utövas skriftligen ska du använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som finns på Konsumentverkets hemsida.

Vid köp av prenumeration: Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen. Vi tar vid återbetalning ut en administrativ avgift. Om du har betalat via betalningsförmedlingsföretag, så återbetalas pengarna via dem.

Vid köp av bredband och IPTV: Om du i samband med beställning av Tjänsten börjar använda tjänsten under ångerfristen har VK Media rätt att debitera en avgift för den tid du använt Tjänsten innan du ångrat sig. Avgiften avser dagspris på ordinarie pris för Tjänsten samt en ev. startavgift. Om abonnemanget redan är betalt kommer VK Media att återbetala abonnemangsavgiften. VK Media tar vid återbetalning ut en administrativ avgift.

Förändring av Tjänsten, villkor eller pris

Ändringar av dessa villkor eller ditt pris avseende Tjänsten ska aviseras dig senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Avisering till dig ska ske via e-post, postalt via brev eller via din faktura. Se stycke Ditt ansvar om kommunikation. Avisering kan även ske genom annonser i respektive Tidningsbolags tidning samt i anslutning till tidningarnas redaktionsrutor.

Om det finns en fast bindningstid avtalad för Tjänsten träder ändringarna i kraft efter bindningstidens upphörande.

Ändringar som inte innebär någon väsentlig påverkan på Tjänsten behöver vi inte avisera dig.

Om det finns en bindningstid på Tjänsten kommer avtalet löpa tillsvidare vid bindningstidens upphörande.

Personuppgiftsbehandling

Här beskriver vi vem som är personuppgiftsansvarig, vilka uppgifter som samlas in, vad uppgifterna används till, vem som får del av uppgifterna och vem du kan vända dig till.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Västerbottens-Kurirens Media AB (VK Media), 556009-4251.

För dig som är prenumerant, bredbandskund, IPTV-kund eller har ett digitalt konto

Vem som behandlar uppgifterna

När du blir kund eller registrerar dig för ett digitalt användarkonto ingår du ett avtal med oss och godkänner därmed att VK Media behandlar de uppgifter som du anger. Uppgifterna samlas in av VK Media och i förekommande fall av det bolag i VK Medias företagsgrupp som du har avtal med, se Förteckning av bolag.

VK Media behandlar uppgifterna för de ändamål som anges här, enligt avsnittet Vad uppgifterna används till. Därutöver varken insamlas eller används personuppgifter för något ändamål. I inget fall insamlas känsliga personuppgifter som exempelvis information om etnicitet eller politisk åskådning.

Personuppgiftsbiträden

Vissa uppgifter kan lämnas ut till VK Medias samarbetspartners om det behövs för att administrera och utveckla våra tjänster samt för att styra och anpassa annonser. För mer information se avsnittet om Cookies.

De uppgifter som du lämnar vid köp på våra webbplatser som exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Adeprimo, vilka anlitas av oss för säkra kortbetalningar. Adeprimo har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning.

Vid köp av familjeannonser och Lokusannonser hanterar även vår samarbetspartner Laidback Solutions AB dina personuppgifter.

Vid köp av Bredband hanteras dina personuppgifter av Fiber8 AB och den nätleverantör som din fastighet är ansluten till där Tjänsten kommer att användas.

Vid köp av IPTV hanteras dina personuppgifter av Fiber8 AB och Ålands Telekommunikation AB och den nätleverantör som din fastighet är ansluten till där Tjänsten kommer att användas.

Vilka uppgifter som samlas in

Personuppgifter som samlas in är sådana som du direkt eller indirekt lämnar vid registrering eller senare (namn, adress, e-post, personnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter).

Personuppgifter kan även komma att hämtas in från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

När du använder Tjänsten kan information som är personuppgifter hämtas in, exempelvis teknisk information om vilka typer av enheter (t.ex. mobil, surfplatta eller dator) som används för att ta del av Tjänsten, IP-adress, information om hur den aktuella enheten söker på och annars nyttjar Tjänsten såsom läshistorik och annonsexponering, information om telefoni, cookies som kan identifiera inloggning och enhet (se vidare avsnitt om Cookies) samt platsinformation.

Information inhämtas också från externa källor, till exempel folkbokföringsuppgifter.

Vad uppgifterna används till

Uppgifterna används till att:

 • tillgodose de val du har gjort med avseende på exempelvis dina läsintressen och nyhetsbevakning,
 • utföra abonnemangsadministration, betalnings- och faktureringsändamål inklusive meddelanden till dig om dessa,
 • uppdatera och komplettera dina kontaktuppgifter,
 • genomföra kundundersökningar och internt i VK Media analysera verksamheten för utveckling och ökad kundförståelse,
 • tillhandahålla och anpassa Tjänsten inklusive annonser till dig,
 • skicka förmånliga erbjudanden om våra tjänster till dig.

I samtliga fall förutom vad gäller tjänsteanalys och -utveckling, annonsering och utskick av erbjudanden om våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalsåtagandet mellan oss. Om vi inte behandlar dina personuppgifter för de ändamålen kan vi inte tillhandahålla dig de tjänster du beställt.

I övriga fall som inte omfattas av avtalsåtagandet behandlar vi dina personuppgifter på basis av vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra våra tjänster samt av att informera dig om andra tjänster du kan tänkas vara intresserad av. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i avsnittet Användning av uppgifter för direkt marknadsföring.

Personuppgifter behandlas under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet när så krävs av lag eller av ett myndighetsbeslut.

För dig som skickar in en familjeannons eller Lokusannons

För att kunna skicka in en familjeannons eller Lokusannons måste du ange namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas av oss och vår samarbetspartner Laidback Solutions AB, som driver vår annonstjänst. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna komma i kontakt med dig, t.ex. om din annons inte blir godkänd för publicering. Om du inte lämnar dessa personuppgifter till oss kan du inte ingå avtal med oss, vilket i sin tur innebär att din annons inte kan publiceras.

För dig som kontaktar vår kundservice

Genom att skicka in en fråga till kundservice samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter om dig som du själv anger i formuläret (vanligtvis namn, e-postadress och telefonnummer). Vi behandlar dina uppgifter i syfte att kunna hantera ditt ärende på ett ändamålsenligt sätt. Beroende på ärendets natur och huruvida du är kund hos oss eller ej kan vi även komma att behandla uppgifterna på basis av avtalet mellan dig och oss, t.ex. om ärendet rör ett problem med ditt konto. Dina personuppgifter raderas senast 18 månader efter avslutat ärende ärende såvida vi inte behöver spara dem en längre tid för att kunna uppfylla lagkrav eller, om du är kund hos oss, för att vi ska kunna uppfylla våra avtalade skyldigheter gentemot dig.

Vi anlitar Zisson AB som hostingleverantör vilket innebär att de kan komma att få tillgång till dina personuppgifter. Vi garanterar att de personuppgiftsbiträden som vi anlitar uppfyller lagar och regler gällande säkerhet för personuppgifter.

Vid köp av IPTV anlitas Ålands Telekommunikation AB (underleverantör är HiBox Systems AB) som plattformsleverantör vilket innebär att de kan komma att få tillgång till personuppgifter.

För dig som deltar i en tävling

Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag till oss samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter om dig som du själv anger. Om du är under 13 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna delta i tävlingen. Vi kommer att använda dina personuppgifter enbart för att kunna utse och kontakta en vinnare.

Om du skickar in ditt bidrag med vanlig post kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i annat fall än om du vinner. Om du skickar in ditt bidrag via e-post kommer dina uppgifter att raderas från e-postklienten när vinnaren är utsedd.

Om du vinner tävlingen kommer dina personuppgifter att arkiveras hos oss i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Ditt ansvar

Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar till oss är korrekta samt för att uppdatera dem vid behov. Du uppdaterar dina uppgifter via Mitt Konto eller i via kundservice.

Dina inloggningsuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, ska förvaras säkert så att ingen obehörig person kan komma åt dem. Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till dina inloggningsuppgifter är du skyldig att snarast meddela VK Media. Eventuell skada som uppkommit på grund av obehörig användning av dina inloggningsuppgifter ansvarar du själv för.

Kommunikation (t.ex. pris- eller paketjusteringar, byte av lösenord eller betalningsmetod, bekräftelser, meddelanden) kommer främst att ske via e-post, till den e-postadress som du angav när du registrerade dig eller den e-post du uppdaterat till. Har du ingen e-postadress registrerad kommer relevant information (t.ex. prisändringar) ske per post eller via faktura.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra i de fall vi behandlar dina uppgifter på basis av ett avtal eller samtycke och du själv har lämnat dem till oss.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. I det fall du har lämnat samtycke till en behandling har du en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan laglig grund att stödja oss på kommer den berörda behandlingen av dina personuppgifter att upphöra, dock utan att påverka lagligheten av den behandling som redan utförts. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.

Alla begäranden ska göras skriftligen och lämnas in till Kundtjänst på Timotejvägen 40 i Umeå eller mailas in från den mailadress du har registrerad hos oss till kundservice.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller:

 • • för dig som skickat in en insändare,
 • • för dig som skickat in ett tävlingssvar via brev,
 • • för dig som skickat in ett tävlingssvar via e-post, efter att dina personuppgifter har gallrats eller arkiverats,
 • • om vi inte kan fastställa din identitet.

För dig som skickar in en insändare eller debattinlägg

Allt material på insändar- och debattsidor i VK Media lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet. Vi förutsätter att insändarskribenten eller debattören medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till alla VK Medias webbplatser, papperstidningar och övriga produkter innehas av VK Media. Otillåten kopiering, reproduktion, överlåtelse eller dylikt av innehållet i dessa medier är förbjuden.

Användning av uppgifter för direkt marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom skapande av konto, registrering av nyhetsbrev och genom att nyttja Tjänsten kan komma att användas av oss eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via Mitt Konto, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi använder de uppgifter vi har om dig för att anpassa och sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte. Du har dock rätt att tacka nej till sådana utskick, vilket du gör genom att antingen skicka ett e-postmeddelande till kundservice eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år vill vi inte skicka direktmarknadsföring till dig, därför ber vi dig att tacka nej till utskick om du råkat få ett sådant.

Intressebaserade annonser från andra annonsnätverk

För att göra upplevelsen av webbplatsen så bra som möjligt för dig försöker vi alltid erbjuda så relevanta annonser som möjligt. Uppgifterna vi samlar är IP-adress, surfbeteende, GPS-position samt demografisk data och vi lagrar dessa baserat på berättigat intresse som laglig grund. Vi kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, d.v.s. cookie-filer som tillhandahålls av våra samarbetspartners. Vi arbetar med flera olika så kallade säljplattformar (SSP) för att sälja annonsvisningar via programmatisk handel. Programmatisk handel är en automatiserad sälj- och köpprocess där vi via våra säljplattformar skickar förfrågningar till motsvarigheten på köparsidan, så kallade köpplattformar (DSP) där annonsörer kan lägga in bud på våra annonsvisningar. Våra säljplattformar sätter cookies för att på ett automatiserat sätt matcha din profil med annonser och erbjudanden (så kallad programmatisk handel).

Detta innebär bl.a. att du kan komma att se annonser baserat på dina besök på andra webbplatser.

Våra samarbetspartners består av:
Adform (https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/)
Improve Digital (https://www.improvedigital.com/privacy-policy/)
Pubmatic (https://pubmatic.com/legal/platform-cookie-policy/)
Magnite (https://www.magnite.com/legal/advertising-technology-privacy-policy/)
Appnexus (https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/)
SpotX (https://www.spotx.tv/data-privacy-gdpr/)
Brain (https://brainnordic.com/gdpr/privacy-policy/)
Google (https://policies.google.com/technologies/types)
Xaxis (https://www.xaxis.com/privacy-notice/)
Concept (https://www.concept.dk/privacy)
Smartadserver (https://smartadserver.com/end-user-privacy-policy/)
Ströer (https://www.stroeer.com/en/service/privacy-policy.html)
Adnuntius (https://adnuntius.com/resources/privacy-policy/)
Index Exchange (https://www.indexexchange.com/privacy/)
Criteo (https://www.criteo.com/privacy/)
Readpeak (https://www.readpeak.com/terms/readpeak-privacy-policy)
Sunt (https://www.suntcontent.com/privacy/)
Delta Projects (https://deltaprojects.com/privacy-policy/)
Showheroes (https://showheroes.com/privacy/)
Plista (https://www.plista.com/about/privacy)
Advisible (https://www.advisible.com/legal/terms-of-service)
Teads (https://www.teads.com/privacy-policy/)

Om du inte längre önskar intressebaserad annonsering från våra partners ändrar du dina inställningar under fliken Integritet på Mitt konto. Du kan även stänga av annonser från specifika annonsnätverk här: https://www.youronlinechoices.com

Cookies

På samtliga våra webbplatser finns cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren, eller motsvarande program, laddar ned på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ned sparas i besökarens webbläsare och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i den webbläsare du använder. Om du väljer att blockera cookies i din webbläsare kan vi dock inte garantera att våra webbplatser fungerar som de ska.

Med hjälp av cookies kan vi föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar, förenkla menyval och på andra sätt öka användbarheten för dig som besökare. Genom cookies kan vi också samla information om våra användares beteenden på våra sajter och utifrån dessa mönster anpassa, begränsa och på ett bättre sätt styra vilken information som ska visas.

Vi kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, d.v.s. cookie-filer som tillhandahålls av våra samarbetspartners. Tredjepartscookies kan förekomma exempelvis vid undersökningar, genom annonsnätverk och/eller enskilda annonsörer som samarbetar med oss. Användning av cookies på webbplatser regleras i 6 kap 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Du kan läsa mer om cookies på https://www.minacookies.se.

Särskilda villkor för prenumeration

Prenumerationstyper

Tidningsbolagen erbjuder två (2) typer av prenumerationer – nedan kallat Tjänsten/Tjänsterna:

 • • Prenumeration som ger tillgång till digitala Tjänster.
 • • Prenumeration som ger tillgång till digitala Tjänster samt leverans av utvald papperstidning med frekvens enligt överenskommelse.

Även andra produkter och tjänster som levereras digitalt av oss omfattas av dessa villkor. Vid användning av de produkterna och tjänsterna accepterar du dessa villkor. Även dessa produkter och tjänster är inkluderade i begreppet Tjänsten/Tjänsterna.

Genom att du betalar för Tjänsten från Tidningsbolagen accepterar du gällande prenumerationsvillkor. I Tjänsten där papperstidning ingår tillkommer också sådant material som finns ibladat i papperstidningen, t.ex. redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation, m.m.

Delning av prenumeration

Prenumerationer med familjedelning får enbart delas med familjemedlemmar. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i prenumerationsägarens hushåll och som är skrivna på samma adress.

För företag gäller att konton får delas till anställda inom företaget.

Missbruk av delning av konton kan innebära avstängning från Tjänsten. Vi har rätt att avsluta ett konto om kontoinloggningen missköts.

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration innebär att Tjänsten levereras till dess uppsägning sker, se Uppsägning. För vissa Tjänster förekommer bindningstid, vilket gör att prenumerationen inte kan sägas upp förrän den avtalade bindningstiden löpt ut.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att Tjänsten levereras under överenskommen prenumerationsperiod. För att fortsätta Tjänsten utan att riskera ett uppehåll i leveransen av tidningen måste vi ha besked minst tre (3) arbetsdagar före periodens utgång.

Uppsägning

Om du vill säga upp din prenumeration ska detta vid tillsvidareprenumeration ske senast sju (7) dagar innan prenumerationens upphörande. Vid förtida uppsägning av en tidsbestämd prenumeration återbetalas ej den tid som kvarstår av prenumerationen. Uppsägning sker genom kontakt med kundservice.

Adressändring

Adressändring är kostnadsfri och kan göras permanent eller tillfälligt. Du adressändrar via Mitt konto eller genom kontakt med kundservice. En tillfällig adressändring måste vara minst fem (5) dagar lång. Leverans utanför respektive spridningsområde för Tidningsbolagen sker med Posten vilket innebär att tidningen levereras tidigast dagen efter utgivningsdagen. För adressändringar utanför Sverige tillkommer portokostnader.

Uppehåll

Uppehåll kan göras under en kortare period, dock minst fem (5) dagar och som längst tre (3) månader. Uppehåll beställs via Mitt Konto eller genom kontakt med kundservice. Du kan välja att ha fortsatt tillgång till digitala tjänster eller stoppa prenumerationen helt under uppehållet. Har du ett uppehåll på 14 dagar eller kortare kompenseras inte din prenumeration, d.v.s. denna tid avräknas inte från prenumerationsperioden. Har du ett uppehåll på 15 dagar eller längre kompenseras din prenumeration med de dagar som överstiger de 14 första, dock inte om du väljer att fortsätta ha tillgång till digitala tjänster. Till exempel: har du ett uppehåll på 16 dagar kompenseras din prenumeration med två dagar. Det är inte möjligt att göra uppehåll i prenumerationer med rabatterat pris.

Uppehåll är inte möjligt på digitala prenumerationer.

Distribution

Buddistribuerad tidning i spridningsområdets primära kommuner ska delas ut på morgonen, tiderna varierar beroende på var du bor. För postdistribution inom spridningsområdets primära kommuner erhålls tidningen med Postens brevbärare under utgivningsdagen. För postdistribution utanför spridningsområdet erhålls tidningen dagen efter utgivningsdagen.

Tidningsbolagen står fri från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Det ekonomiska ansvar Tidningsbolagen åtar sig för uteblivna exemplar är begränsat till motsvarande dagspriset för varje utebliven tidning och ersätts genom framflyttad prenumeration med motsvarande antal dagar.

Systemkrav

Tidningsbolagens webbplatser kräver nyare versioner av webbläsare. Officiellt stöds följande webbläsare: Chrome, Edge, Firefox, Safari. Javascript krävs. Cookies krävs generellt, t.ex. för inloggning.

För nyhetsapparna krävs Android 5.0 eller senare och iOS 12 eller senare.

E-tidningarna finns tillgängliga på de vanligaste plattformarna för datorer, surfplattor och mobiler. Systemkraven för iOS är version 12 eller senare och för Android version 5.0 eller senare. Systemkrav för e-tidningen anpassad för webbläsare är att vi stödjer senare versioner av de vanligaste webbläsarna som till exempel Google Chrome, Firefox, Edge, eller Safari.

Vårt mål är att e-tidningarna alltid ska fungera tillfredsställande. Har du tekniska problem med tjänsten ber vi dig att kontakta kundservice.

Särskilda villkor för bredbandstjänster

För att VK Media ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig behöver den fastighet där Tjänsten ska användas vara ansluten till en nätleverantör som VK Media har avtal med för leverans av Tjänsten.

Ditt avtal med annan leverantör

Ifall du har ett avtal med en annan leverantör av motsvarande tjänst som Tjänsten avser, är det ditt eget ansvar att avtalet med den tidigare leverantören sagts upp. Den tidigare leverantören kan således komma att fakturera dig avgifter enligt det avtal som finns mellan dig och den tidigare leverantören. I och med att du ingår ett avtal med VK Media avseende Tjänsten är du helt införstådd med detta.

Tekniska förutsättningar och överföringshastighet

Beroende på de tekniska förutsättningarna vid leverans av Tjänsten kan du antingen tilldelas ett IP-nummer via DHCP-tilldelning eller ett statiskt IP-nummer. Vid det förstnämnda alternativet innebär det att när du nyttjar Tjänsten så kan du tilldelas olika IP-nummer. Vid statisk IP-nummertilldelning innebär det att du alltid använder samma IP-nummer vid användning av Tjänsten.

Hastigheten som specificeras vid avtalat abonnemang för användning av Tjänsten är endast ungefärlig och den verkliga hastigheten kan variera. Detta beror på ett antal faktorer såsom din egen utrustning och belastning i nät som står utanför VK Medias kontroll, samt om bandbredd delas med andra kunder och hur många som använder Tjänsten samtidigt.

En trådanslutning ska användas som grund för mätning av hastigheten av Tjänsten när du genomför ett hastighetstest i syfte att säkerställa att önskad hastighet levereras till uttaget. Detta verkställs genom att du kopplar din dator med en nätverkskabel direkt till det uttag där VK Media tillhandahåller Tjänsten till Kunden.

Vid användning av en trådlös anslutning kan den upplevda hastigheten ytterligare påverkas av omständigheter som inte VK Media kan råda över. Således kan VK Media inte garantera någon överföringshastighet vid trådlös anslutning.

Leverans av förbindelsen sker uteslutande till fastighetens ODF (Optical Distribution Frame), kablering mellan ODF och kunds lokal (kallat fastighetsnät) är kundens ansvar. Tjänsten anses levererad från den tid då VK Media aktiverat förbindelsen i fastighetens ODF.

Ditt ansvar och skyldigheter vid användning av Tjänsten

Användning av Tjänsten avser eget bruk och Tjänsten får inte vidareförsäljas eller på annat sätt kommersialiseras.

Din användning av Tjänsten får inte ge upphov till störningar i VK Medias nät eller nät som VK Media förfogar över.

Du är ansvarig för användningen av Tjänsten även om det är en annan person som använt Tjänsten via medgivande från dig.

Du ansvarar för obehörig användning av Tjänsten om du brustit i dina skyldigheter enligt dessa villkor eller om obehörigs tillgång till Tjänsten berott på vårdslöshet av dig.

Även om du är fri från ansvar vid obehörig användning av Tjänsten kvarstår betalningsansvaret hos dig för Tjänsten.

Felavhjälpning och support

Upptäcker du fel eller avbrott i Tjänsten ska en felanmälan upprättas via felsökning på https://kundservice.bredband.vkmedia.se eller genom att Kunden kontaktar VK Medias kundservice på telefon.

Fel på Tjänsten som beror på VK Media ska avhjälpas inom skälig tid från det att felanmälan kommit VK Media till känna. Felet ska avhjälpas utan att någon kostnad tillfaller dig.

Med fel på Tjänsten som beror på VK Media avses:

 • • då felet är hänförligt VK Medias nät,
 • • då felet inte beror på din utrustning,
 • • avbrott i Tjänsten som inte beror på planerat underhåll av nät som VK Media eller dess underleverantör förfogar över.

Om VK Media stängt av Tjänsten p.g.a. att du inte fullföljt dina betalningsskyldigheter enligt avsnittet Uppsägning av Tjänsten på VK Medias begäran räknas det inte som ett fel på Tjänsten.

Om det framkommer i felanmälan från dig att felet berott på dig, eller något förhållande som du ansvarar för, t.ex. din utrustning, har VK Media rätt att debitera dig en kostnad för felsökningsarbetet samt övriga kostnader relaterat till felsökningen.

Prisavdrag

Om Tjänsten inte varit tillgänglig eller inte gått att bruka, och det föreligger fel i Tjänsten som VK Media råder över enligt avsnittet Felavhjälpning och support, äger du rätt till prisavdrag om felet varat längre än ett (1) dygn från det att felanmälan upprättats till dess att felet är avhjälpt.

Prisavdragets belopp står i direkt relation till det dagliga ordinarie priset för Tjänsten. Storleken på beloppet avgörs av varaktigheten räknat i dygn från det att Kunden upprättat en felanmälan till dess att felet är avhjälpt.

I normala fall ska prisavdraget regleras genom ett avdrag på nästkommande faktura. Belopp som understiger 20 kronor per faktureringsperiod utgår inte.

Du har inte rätt till annan ersättning eller prisavdrag för indirekt skada som uppstår p.g.a. att Tjänsten ej varit brukbar, såsom utebliven vinst eller uppkomna merkostnader.

Uppsägning av Tjänsten på VK Medias begäran

Om VK Media efter sedvanlig kreditprövning av dig vid nytecknande av Tjänst eller under Tjänstens giltighetstid har befogad anledning att ifrågasätta din betalningsförmåga har VK Media rätt att med omedelbar verkan säga upp Tjänsten. VK Media har då rätt debitera dig enligt avsnittet Betalning.

VK Media har rätt att stänga av Tjänsten om du trots påminnelse inte betalat fakturan inom angiven tid. Om du trots avstängning av Tjänsten och påminnelser från VK Media inte betalat fakturan äger VK Media rätt att med omedelbar verkan säga upp Tjänsten och debitera dig enligt avsnittet Betalning.

VK Media har rätt att helt eller delvis begränsa din tillgång till Tjänsten, eller med omedelbar verkan säga upp Tjänsten, om det finns misstanke om att du inte fullföljer dina skyldigheter enligt avsnittet Ditt ansvar och skyldigheter vid användning av Tjänsten.

Om VK Medias avtal med den nätleverantör vars fastighetsbestånd innefattar den fastighet där Tjänsten levereras upphör att gälla äger VK Media rätt att säga upp Tjänsten med en månads uppsägningstid. Har Tjänsten en avtalad fast bindningstid upphör dock Tjänsten att gälla när bindningstiden löpt ut.

Uppsägning av Tjänsten på din begäran

Om du vill säga upp Tjänsten ska detta göras med en månads uppsägningstid och du ska vända dig till VK Medias kundservice för uppsägning av Tjänsten. Uppsägningen ska skriftligen bekräftas av VK Media.

I det fall du begär att säga upp Tjänsten under rådande bindningstid av Tjänsten äger VK Media rätt att debitera Kunden för hela bindningsperioden.

Vid förändringar av priser eller dessa villkor som innebär en väsentlig nackdel för dig har du rätt att säga upp avtalet med verkan från det att ändringen träder i kraft. Detta förutsätter att du meddelar din uppsägning senast trettio dagar efter det att ändringen aviserats enligt avsnittet Förändring av Tjänsten, villkor eller pris.

Särskilda villkor för IPTV och utrustning

För att VK Media ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig behöver den fastighet där Tjänsten ska användas vara ansluten till en nätleverantör som VK Media har avtal med för leverans av Tjänsten. För att kunna använda Tjänsten måste du anskaffa erforderlig Utrustning (tv-box) som är godkänd och registrerad av VK Media. Sådan Utrustning tillhandahålls och säljs av VK Media.

Om du har behov av att se TV på flera TV-apparater behövs en tv-box installeras för varje TV-apparat. En förutsättning för att ansluta flera tv-boxar på samma abonnemang är att din anslutning klarar av att hantera flera TV-strömmar samtidigt, detta kan kontrolleras av VK Media innan flera innan flera tv-boxar anskaffas och kopplas in.

Tv-boxarna som används för VK Medias IPTV uppdateras kontinuerligt med ny programvara av VK Media och således behöver tv-boxen vara ansluten till bredbandsuttaget för att erhålla den senaste programvaran.

För användning av mobil IPTV-tjänsten gäller följande:

 • • Tjänsten fungerar inte utanför EU och EES. Det beror på att kanalernas sändningsrättigheter bara gäller inom EU och EES.
 • • Variationer i innehållsutbudet kan p.g.a. upphovsrättsliga skäl förekomma mellan den mobila IPTV-tjänsten och IPTV över tv-box.

Ditt avtal med annan leverantör

Ifall du har ett avtal med en annan leverantör av motsvarande tjänst som Tjänsten avser, är det ditt eget ansvar att avtalet med den tidigare leverantören sagts upp. Den tidigare leverantören kan således komma att fakturera dig avgifter enligt det avtal som finns mellan dig och den tidigare leverantören. I och med att du ingår ett avtal med VK Media avseende Tjänsten är du helt införstådd med detta.

Ditt ansvar och skyldigheter vid användning av Tjänsten

Användning av Tjänsten avser eget bruk och Tjänsten får inte vidareförsäljas eller på annat sätt kommersialiseras.

Din användning av Tjänsten får inte ge upphov till störningar i VK Medias nät eller nät som VK Media förfogar över.

Du är ansvarig för användningen av Tjänsten även om det är en annan person som använt Tjänsten via medgivande från dig.

Du ansvarar för obehörig användning av Tjänsten om du brustit i dina skyldigheter enligt dessa villkor ovan i detta eller om obehörigs tillgång till Tjänsten berott på vårdslöshet av dig.

Även om du är fri från ansvar vid obehörig användning av Tjänsten kvarstår betalningsansvaret hos dig för Tjänsten.

Felavhjälpning och support

Upptäcker du fel eller avbrott i Tjänsten ska en felanmälan upprättas via felsökning på https://kundservice.bredband.vkmedia.se eller genom att Kunden kontaktar VK Medias kundservice på telefon.

Fel på Tjänsten som beror på VK Media ska avhjälpas inom skälig tid från det att felanmälan kommit VK Media till känna. Felet ska avhjälpas utan att någon kostnad tillfaller dig.

Med fel på Tjänsten som beror på VK Media avses:

 • • då felet är hänförligt VK Medias nät,
 • • då felet inte beror på din utrustning,
 • • avbrott i Tjänsten som inte beror på planerat underhåll av nät som VK Media eller dess underleverantör förfogar över.

Om VK Media stängt av Tjänsten p.g.a. att du inte fullföljt dina betalningsskyldigheter enligt avsnittet Uppsägning av Tjänsten på VK Medias begäran räknas det inte som ett fel på Tjänsten.

Om det framkommer i felanmälan från dig att felet berott på dig, eller något förhållande som du ansvarar för, t.ex. din utrustning, har VK Media rätt att debitera dig en kostnad för felsökningsarbetet samt övriga kostnader relaterat till felsökningen.

Prisavdrag

Om Tjänsten inte varit tillgänglig eller inte gått att bruka, och det föreligger fel i Tjänsten som VK Media råder över enligt avsnittet Felavhjälpning och support, äger du rätt till prisavdrag om felet varat längre än ett (1) dygn från det att felanmälan upprättats till dess att felet är avhjälpt.

Prisavdragets belopp står i direkt relation till det dagliga ordinarie priset för Tjänsten. Storleken på beloppet avgörs av varaktigheten räknat i dygn från det att Kunden upprättat en felanmälan till dess att felet är avhjälpt.

I normala fall ska prisavdraget regleras genom ett avdrag på nästkommande faktura. Belopp som understiger 20 kronor per faktureringsperiod utgår inte.

Du har inte rätt till annan ersättning eller prisavdrag för indirekt skada som uppstår p.g.a. att Tjänsten ej varit brukbar, såsom utebliven vinst eller uppkomna merkostnader.

Uppsägning av Tjänsten på VK Medias begäran

Om VK Media efter sedvanlig kreditprövning av dig vid nytecknande av Tjänst eller under Tjänstens giltighetstid har befogad anledning att ifrågasätta din betalningsförmåga har VK Media rätt att med omedelbar verkan säga upp Tjänsten. VK Media har då rätt debitera dig enligt avsnittet Betalning.

VK Media har rätt att stänga av Tjänsten om du trots påminnelse inte betalat fakturan inom angiven tid. Om du trots avstängning av Tjänsten och påminnelser från VK Media inte betalat fakturan äger VK Media rätt att med omedelbar verkan säga upp Tjänsten och debitera dig enligt avsnittet Betalning.

VK Media har rätt att helt eller delvis begränsa din tillgång till Tjänsten, eller med omedelbar verkan säga upp Tjänsten, om det finns misstanke om att du inte fullföljer dina skyldigheter enligt avsnittet Ditt ansvar och skyldigheter vid användning av Tjänsten.

Om VK Medias avtal med den nätleverantör vars fastighetsbestånd innefattar den fastighet där Tjänsten levereras upphör att gälla äger VK Media rätt att säga upp Tjänsten med en månads uppsägningstid. Har Tjänsten en avtalad fast bindningstid upphör dock Tjänsten att gälla när bindningstiden löpt ut.

Uppsägning av Tjänsten på din begäran

Om du vill säga upp Tjänsten ska detta göras med en månads uppsägningstid och du ska vända dig till VK Medias kundservice för uppsägning av Tjänsten. Uppsägningen ska skriftligen bekräftas av VK Media.

I det fall du begär att säga upp Tjänsten under rådande bindningstid av Tjänsten äger VK Media rätt att debitera Kunden för hela bindningsperioden.

Vid förändringar av priser eller dessa villkor som innebär en väsentlig nackdel för dig har du rätt att säga upp avtalet med verkan från det att ändringen träder i kraft. Detta förutsätter att du meddelar din uppsägning senast trettio dagar efter det att ändringen aviserats enligt avsnittet Förändring av Tjänsten, villkor eller pris.

Ändringar i Tjänsten

VK Media strävar efter att kontinuerligt förbättra och uppdatera Tjänsten för att skapa bästa möjliga upplevelse för kunden, varigenom VK Media samarbetar med olika underleverantörer som bl.a. kontrollerar det innehåll som överförs genom Tjänsten. Det innebär att Tjänstens antal, typ, utbud och innehåll kan komma att ändras över tid. Sådan ändring kan t.ex. vara ändring av kanalutbud, kanalinnehåll och interaktiva tjänster.

Ändringar i Tjänsten ska meddelas kunden i enlighet med det som framgår i avsnittet Förändring av Tjänsten, villkor eller pris.

Dock har VK Media rätt att göra ändringar i Tjänsten med kort varsel eller efter att ändringen trätt i kraft som orsakas av omständigheter utan VK Media kontroll. Med sådana omständigheter avses bl.a. att programbolag går i konkurs, TV-kanal läggs ned eller i övrigt inte är tillgänglig för VK Media eller att programbolag inte betalar upphovsrättsliga avgifter, myndighetsbeslut eller ändring av lag eller annan författning. Sådan ändring ska inte anses utgöra en väsentlig ändring enligt avsnittet Uppsägning av Tjänsten på din begäran.

Utrustning

Utrustning som tillhandahålls och säljs av VK Media levereras som varubrev. Utrustningen skickas till den leveransadress som du angett vid beställningstillfället. Fraktavgift kan tillkomma vid leverans av hårdvara, fraktavgiften presenteras i så fall när du lägger din beställning.

Har du redan blivit fakturerad för Tjänsten kommer betalningen av Utrustningen på nästkommande faktura. I annat fall skickar VK Media en enskild faktura som avser debitering av Utrustningen. Betalningsvillkoren som specificeras under Betalning gäller då.

VK Media lämnar tolv (12) månaders garanti på hårdvara som tillhandahålls och säljs av VK Media, det innebär att VK Media byter ut eller lagar felaktig utrustning. Garantin gäller inte fel på Utrustningen som uppstått på grund av felaktig användning, misskötsel eller skadegörelse.

För att du ska kunna åberopa garantin ska du kontakta VK Media kundservice via mail eller telefon. Förutsatt att garantin gäller och att du följer VK Medias instruktioner vid retur av Utrustning står VK Media för returkostnaden. VK Media förbehåller sig rätten att under 14 arbetsdagar undersöka returnerad Utrustning och under tiden har VK Media ingen skyldighet att erbjuda dig någon ersättningsutrustning.

Ångerrätt gällande Utrustning

Vill du ångra ett köp av Utrustning och hunnit få utrustningen i din besittning så ska du returnera Utrustningen i originalförpackning till VK Media senast 14 dagar efter det att du har meddelat oss att du vill ångra ditt köp. Du står själv för returkostnaden till VK Media. Så snart vi har fått Utrustningen i retur får du ett nytt meddelande med bekräftelse på att vi mottagit Utrustningen.

Har du packat upp och börjat använda Utrustningen innan du ångrar dig eller om Utrustningens skick avviker från det ursprungliga när VK Media får Utrustningen i retur äger VK Media rätt att debitera dig för Utrustningens värdeminskning.

Om du har hunnit betala för Utrustningen kommer VK Media att betala tillbaka det du betalt för Utrustningen när Utrustningen kommit i retur till VK Media. VK Media kommer att betala tillbaka till det konto som du uppger.

Förteckning av bolag

Västerbottens-Kurirens Media AB org.nr. 556009-4251 (moderbolag), 901 70 Umeå
Folkbladet Västerbotten AB org.nr. 556497-7378, Box 3164 903 04 Umeå
Tidningar i Norr AB org.nr. 556572-8309, 901 70 Umeå

Kontaktuppgifter

Besöksadress för samtliga Tidningsbolag och bolag är Timotejvägen 40, 901 32 Umeå.

Västerbottens-Kurirens Media AB, 901 70 Umeå
Telefonnummer: 090-17 61 40
E-postadress: [email protected]
Hemsida:vk.se
Kundservice: vk.se/kundservice

Folkbladet Västerbotten AB, Box 3164 903 04 Umeå
Telefonnummer: 090-17 59 00
E-postadress: [email protected]
Hemsida: folkbladet.nu
Kundservice: folkbladet.nu/kundservice

Västerbottens Mellanbygd, 901 70 Umeå
Telefonnummer: 090-14 51 00
E-postadress: [email protected]
Hemsida:mellanbygden.nu
Kundservice: mellanbygden.nu/kundservice

Lokaltidningen, 901 70 Umeå
Telefonnummer: 090-17 89 00
E-postadress: [email protected]
Hemsida:lokaltidningen.nu
Kundservice: lokaltidningen.nu/kundservice

Nordsverige, 901 70 Umeå
Telefonnummer: 090-19 04 25
E-postadress: [email protected]
Hemsida:nordsverige.se
Kundservice: nordsverige.se/kundservice

Västerbottningen, 901 70 Umeå
Telefonnummer: 090-13 55 80
E-postadress: [email protected]
Hemsida:vasterbottningen.se
Kundservice: vasterbottningen.se/kundservice

Bredband och IPTV

Västerbottens-Kurirens Media AB, 901 70 Umeå
Telefonnummer: 090-340 70 70
E-postadress: [email protected]
Hemsida:https://bredband.vkmedia.se
Kundservice: https://kundservice.bredband.vkmedia.se