Hur ofta kommer bilagan Affärsliv?

Näringslivsbilagan Affärsliv kommer tillsammans med VK sex gånger per år. Den finns även digitalt i eVK.

Håll utkik efter Affärsliv i VK
Nummer 1: 19 februari
Nummer 2:  9 april
Nummer 3: 4 juni (tema skogen)
Nummer 4: 24 september
Nummer 5: 29 oktober (tema Hus & Hem)
Nummer 6: 3 december