Hur ofta kommer bilagan Affärsliv?

Näringslivsbilagan Affärsliv kommer tillsammans med VK sex gånger per år. Den finns även digitalt i eVK.

Håll utkik efter Affärsliv i VK  år 2024
Nummer 1: 13 februari
Nummer 2:  19 mars
Nummer 3: 14 maj
Nummer 4: 24 september
Nummer 5: 5 november
Nummer 6: 10 december

Vill du annonsera i Affärsliv? Kontakta din mediesäljare på 090-17 61 00.