Ingår e-tidningen eVK i min prenumeration?

eVK ingår i:
VK Digital
VK Helg
VK Premium

eVK ingår inte i paketet VK Plus.

Gällande företag:
eVK ingår i Företag Premium ([e-tidning-site-name] ingår inte i Företag Bas).