Får man som intervjuad läsa artiklarna i förväg?

Normalt sett skickar VK inte iväg hela artiklar för genomläsning av någon som blivit intervjuad. Det händer dock att vi gör undantag, det kan t ex vara när vi gjort en känslig intervju, där intervjupersonen är ovan vid medier och lämnar ut sig mycket. Detta enligt den etiska yrkesregeln att man som journalist ska “visa särskild hänsyn mot ovana intervjupersoner”. 

Vanligare är att man som intervjuad kan få sina citat skickade till sig eller kanske upplästa i telefonen – även här är vi dock mer generösa mot ovana intervjupersoner. Det finns ingen absolut rätt att få sina citat skickade till sig, det avgörs från fall till fall. Också detta finns nämnt i de yrkesetiska reglerna: En journalist ska “tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges”.

Oavsett har man ingen rätt att ändra i citaten. Läsning av citat görs endast för att korrigera faktafel eller missförstånd.