Får VK presstöd?

Presstödet består av flera delar och delas ut av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). När man diskuterar presstöd brukar det vara driftsstödet man menar. VK får inte driftsstöd. Driftsstödet är det största presstödet, det består av många miljoner till respektive tidning, och ges till tidningar som har låg hushållstäckning på sin utgivningsort, ofta på orter där en annan större tidning finns. Till exempel har VK:s systertidning Folkbladet ett driftsstöd. 

Under presstöds-paraplyet finns också en del mindre stöd, och dessa har VK tagit del av i varierande grad: 

  • VK får ett distributionsstöd, för att dela ut tidningar i glesbygd. 
  • VK har också tagit del av ett stöd till lokal bevakning i underbevakade områden – det har till exempel gjort att vi kunnat anställa en reporter i Storuman/Sorsele. Stödet är dock bara en del av kostnaden för bevakningen i dessa områden. 
  • VK har också fått ett innovationsbidrag till ett projekt som ska personalisera nyhetsupplevelsen på våra sajter.