Hur gör jag för att skicka in generationsbilder och jubileumsbilder?

Generationsbilder och jubileumsbilder skickar läsarna nu in via vårt annonsverktyg.

Det förenklar enormt för oss genom att t ex gratulationsbilder redan skickas in på det sättet. Om ni läsare hjälper till att göra det hela rätt från början kan våra reportrar ägna mer tid åt bra journalistik till familjesidorna. Det blir mindre korrektur, inklistring och fix mellan olika system.

Här kan du läsa mer och boka din annons. Annonsen är kostnadsfri för alla.