Jag tycker att jag har blivit felaktigt behandlad av VK – hur kan jag få upprättelse?

Vi är generösa med att ge utrymme för bemötanden eller genmälen för den som vill det. VK har en ansvarig utgivare och är ansluten till det medieetiska systemet. Ansvarig utgivare når du genom att mejla [email protected], eller genom att ringa redaktionens nyhetsdesk på 090-176010. Du kan anmäla Västerbottens-Kuriren till MO, Medieombudsmannen, om du själv har blivit namngiven eller utpekad i VK eller på vk.se.