Vad har VK för “politisk färg”?

VK bedriver en fri och oberoende journalistik. Nyhetsredaktionen har ingen politisk färg, utan är till för våra läsare, som finns från vänster till höger i samhället men har en gemensam nämnare: Engagemanget för Västerbotten och vårt lokala sammanhang. Genom att sätta ljus på felaktigheter så kan vi bidra till att ett bättre samhälle skapas. Det är vår ledstjärna.

VK:s ledarsida har en ”frisinnad och liberal” utgångspunkt för sin opinionsjournalistik, men arbetar helt oberoende från alla partier och intresseorganisationer. Åsiktsmaterialet ska vara tydligt uppmärkt både på vk.se och i tidningen, så att ingen sammanblandning med nyhetsartiklar ska ske.