Varför kan jag som prenumerant inte slippa annonser i mitt artikelflöde?

Även om prenumerationsintäkterna nu är större än annonsintäkterna, räcker de inte till för att ensamt driva en tidning av VK:s kvalitet. Annonsintäkterna är fortfarande en stor del av tidningens ekonomi, och skulle vi ta bort dem skulle en prenumeration kosta mångdubbelt mer. Långt över det pris som vi vet att många prenumeranter är beredda att betala. Dessutom vet vi att en hel del läsare också uppskattar annonserna, till exempel erbjudanden på den lokala mataffären eller bostadsannonser.