Varför låser ni in samhällsviktig information bakom betalvägg?

Samhällsviktig information av typen viktiga meddelanden till allmänheten, låser vi inte in bakom betalvägg.