Varför publicerar ni bilder på djur som har dödats i jakt?

Vårt län är vidsträckt, från kust till fjäll och från stad till landsbygd. Här ryms också många olika intressen och övertygelser. Jakten är hos många av våra läsare, och hos många västerbottningar, en livsstil och ett stort intresse. Därför är det viktigt att vi som lokaltidning skildrar det.

Samtidigt vet vi att det finns de bland våra läsare som reagerar starkt på jaktskildringarna, det har vi med oss när vi väljer ut bilder. Bilder väljs med omsorg, och beskärs ofta. Men att inte rapportera om en stor del av västerbottningars liv – det tycker vi inte är ett alternativ. Vi vill inte skapa filterbubblor, utan vi tror på att en mängd olika övertygelser och olika sätt att leva ska få synas.