Varför publicerar ni så sällan namn och bild på brottslingar?

VK håller sig till de pressetiska riktlinjerna. Det innebär till exempel att vi noggrant överväger konsekvenserna av en namnpublicering, hur en sådan kan skada människor. Pressetiken säger att man ska avstå från att publicera namn, bilder eller detaljer som gör en identifiering möjlig om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 

VK är försiktiga med namnpubliceringar, inte bara på grund av den skada som en sådan kan åsamka personen som publiceringen rör, utan det kan också handla om att personen har barn i skolåldern som skulle drabbas hårt av en namnpublicering. Tillfällen då vi namnpublicerar kan vara till exempel vid ett grovt brott, där det också finns stor nytta för allmänheten att veta vem som begått brottet. Det kan också ske när personer i offentlig ställning, eller med en maktposition, på olika sätt kan anses ha missbrukat sin makt, begått brott eller ha uppträtt klandervärt. Då finns också ett allmänintresse. Ofta brukar vi, och andra medier, vänta med att publicera namn tills att dom fallit. Men ibland görs undantag, till exempel publicerade vi Hagamannens namn mycket tidigare i rättsprocessen. Då ansåg VK:s ansvariga utgivare att allmänintresset kring denna exceptionella händelse var större än den enskilda publicitetsskadan.