Varför skriver ni så sällan ut brottslingars etnicitet?

VK är ansluten till det pressetiska systemet. De pressetiska riktlinjerna säger att man ska vara försiktig med att framhäva personers etniska ursprung och nationalitet – men också sådana saker som politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande. 

Det är väldigt sällan som etnicitet (eller för den delen politisk religion eller sexuell läggning) är relevant i sammanhanget, och faktiskt en orsak till att brottet har begåtts. Det finns förstås tillfällen då det kan vara så och nationaliteten faktiskt är relevant, till exempel om brottets motiv är kopplat till gärningsmannens härkomst. Beslut om detta tas av ansvarig utgivare.