Villkor privatannons

Allmänna villkor Privatannonser

VK Media följer de normer och rekommendationer som är fastställda av Sveriges Tidningsutgivareförening (Tidningsutgivarna) och Föreningen Sveriges Tidskrifter.

Beställares och annonsörs ansvar

Som beställare och annonsör ansvarar du gentemot VK Media för att beställd annons inte strider mot gällande lagar. Annonsören ansvarar för annonsens innehåll såsom text, bild, video och även länkad information.

Vi förbehåller oss rätten att neka annonser som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa.

Om din annons inte blir godkänd och därmed inte publicerad blir du informerad via mejl och dina pengar betalas tillbaka.

Betalsätt och priser

Annons kan betalas med kreditkort eller swish. Pris framgår när du lägger in din annons.

Publiceringsdag

För att din annons ska publiceras det datum som du har tänkt, så behöver du boka den några dagar innan. Du väljer vilket datum din annons ska publiceras i tidningen då du bokar annonsen. 

De exakta stopptiderna skiljer sig mellan de olika annonsformerna. Du hittar mer information i samband med bokningen för varje annonskategori. Inför stora helger förekommer det avvikelser.

Beställd publiceringsdag kan inte garanteras. Om din annons inte blir godkänd och därmed inte publicerad på beställd dag blir du informerad via mejl om vad som gäller för eventuell ombokning eller återbetalning.

Bilder och länk till videoklipp i annonsen

Allt material (bild, text, video) som publiceras på en webbplats är skyddat av lagen om upphovsrätt. Det innebär att man inte får trycka, sprida, kopiera, sälja eller överföra material utan att ha tillåtelse från personen som skrivit texten eller tagit bilderna.

Fotografens eller bildbyråns namn måste anges om det är en yrkesfotograf som tagit din bild. Bilden ska då också godkännas för publicering av honom/henne. Företagslogotyper får inte användas som bilder.

Reklamation och återbetalning

Vid köp av annonser via internet gäller distanslagen. Observera att ångerrätt inte gäller då varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Om något fel skulle uppstå, till exempel om annonsen i tidningen inte har tillräckligt god teknisk kvalitet kontakta då oss på telefon 090-176190 eller via mail [email protected].

Om något har blivit fel i din annons, hör av dig snarast. Reklamationer ska göras senast sju dagar efter införandet. För skada på grund av utebliven annons eller felaktigt införande ansvaras inte.

Personuppgifter

När du lägger in en privatannons samtycker du till att VK Media sparar ett fåtal uppgifter digitalt för att kunna upprätthålla en säker och trygg köp- och säljrelation med tillhörande tjänster. E-postadress kommer att användas för att skicka ut påminnelse- och bekräftelsemejl, som en del av bokningsprocessen för annonser.

All insamlad information skyddas med säkerhetssystem och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. VK Media har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med Personuppgiftslagen samt av VK Media:s uppsatta krav på säkerhet och sekretess.

Personuppgiftsansvarig är VK Media AB, org.nr. 556009-4251.